Tisztelt Lakosság!
 
Az elmúlt időszakban az országban jelentős számban történtek gázelosztó vezetékek, gázcsatlakozó vezetékek és kiállások megsértésével, átvágásával kapcsolatos káresemények mind közterületen út és közműépítési, feltárási és javítási munkálatok során, mind magánterületen tereprendezési, illetve kertfenntartási munkálatok közben.
 
Az ilyen jellegű káresemények megelőzése érdekében a Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság nevében kérem a tisztelt lakosságot, hogy az ingatlanokon végzett kertfenntartási és felújítási munkálatok (különösen a magas fűben végzett fűkaszálás, valamint épületszigetelési, karbantartási munkálatok) során fokozott figyelemmel legyenek a gázcsatlakozó és fogyasztói vezetékek elhelyezkedésére.
 
Segítségüket a fenti káresemények megelőzésével kapcsolatosan előre is köszönöm.
 
Balotaszállás, 2015. augusztus 05.
 
Tisztelettel: Huszta István sk. - Polgármester

Balotaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felülvizsgálta Balotaszállás Község Helyi Esélyegyenlőségi Programját. Az Esélyegyenlőségi Program tartalmazza a település feladatellátásához kapcsolódó különböző területek esélyegyenlőségi szempontok szerinti vizsgálatát, illetve az ehhez kapcsolódó feltételrendszer áttekintését.

Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 2011. december 22. napjától hatályos 31. §-a alapján a települési önkormányzatoknak ötévente, öt évre szóló helyi esélyegyenlőségi programot kell elfogadnia. A helyi esélyegyenlőségi program időarányos megvalósulását kétévente át kell tekintetni, szükség esetén felül kell vizsgálni, illetve az esetlegesen adódó új helyzetnek megfelelően módosítani kell.

 

Tisztelt Lakosság!

Balotaszállás Községi Önkormányzat 2015. július 20-2015. augusztus 2-ig igazgatási szünetet tart. Ezidő alatt az ügyfélfogadás csökkentett létszámmal történik.

Kérjük, ügyeik intézésekor a fentieket szíveskedjenek figyelembe venni.

Megértésüket köszönjük.

Tájékoztatás

Tisztelettel
Dr. Horváth-Fodor Judit
Jegyző

Képtalálat a következőre: „napelem”Balotaszállás Községi Önkormányzat 20.466.741 forint európai uniós vissza nem térítendő támogatást nyert a „Fotovoltaikus rendszerek kialakítása” címmel meghirdetett, KEOP-2014-4.10.0/N kódszámú pályázati kiíráson. A 21.283.803 Ft összköltségvetésű projekt keretében az önkormányzat fenntartásában működő három megvalósítási helyszínen napelemes rendszerek kerültek telepítésre.

RÉSZLETEK


Tisztelt Képviselő Asszony/Úr!

Értesítem, hogy az önkormányzati Képviselő-testület a következő ülését

2015.06.24-én (szerdán) 13:30 órai kezdettel

tartja a Balotaszállási Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó termében.

A képviselő-testületi ülésre ezennel tisztelettel meghívom.

 

Napirendi pontok letöltése...

 


Képtalálat a következőre: „ovodavezető”Balotaszállási Napköziotthonos Óvoda a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

Balotaszállási Napköziotthonos Óvoda
Intézményvezető munkakörbe


RÉSZLETEK LETÖLTÉSE ITT

Képtalálat a következőre: „névváltozás”Tisztelt Lakosok!

A Hámán Kató és a Ságvári E. utca névváltozása miatti ügyintézésről szóló tájékoztatónkat az alábbi linken tekinthetik meg:

Névváltozás...

Huszta István
Polgármester

Képtalálat a következőre: „ebzárlat legeltetési”Ebzárlatot és legeltetési tilalmat rendelt el a járási főállatorvos 2015.03.28.-2015.04.18. között a rókák veszettség elleni orális immunizálása kiszórása végett.


Tisztelt Képviselő Asszony/Úr!

Értesítem, hogy az önkormányzati Képviselő-testület a következő ülését

2015.03.25-én (szerdán) 13:30 órai kezdettel

tartja a Balotaszállási Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó termében.

A képviselő-testületi ülésre ezennel tisztelettel meghívom.

 

Napirendi pontok letöltése...


A növényi hulladékégetés tűzvédelmi szabályairól és a tűzgyújtási tilalomról

A növényi hulladék égetése belterületen és külterületen egyaránt csak egyéb jogszabályok (erdővédelmi, levegőtisztasági, környezetvédelmi, stb.) betartása és a szükséges engedélyek birtokában lehetséges!

Általános szabály Országos Tűzvédelmi Szabályzat (OTSZ) alapján, hogy a lábon álló növényzet, tarló, növény-termesztéssel összefüggésben és a belterületi ingatlanok használata során keletkezett hulladék szabadtéri égetése tilos.

    Részletes tűzvédelmi lakossági tájékoztató
    Szabadtéri tűz plakát
    A szabadtéri tűzgyújtás és tűzmegelőzés szabályaival foglalkozó jogszabályok
    Kérelem irányított égetés - külterület - MKI minta tájékoztatóval

Alkategóriák

Tuesday the 1st. Custom text here. Hostgator coupons