Képtalálat a következőre: „földárverés”2015. november 23. napján elindult az első állami tulajdonú termőföldek gazdáknak történő árverezése.
 
November 23. napjától december 14. napjáig van lehetőségük a helyben lakó földműveseknek a maximum 300 hektár mértékű állami tulajdonú földterületek egy részének megvásárlása. 
A gazdák megelégedésére már le is zajlott az első földek árverése a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskemét, Halasi út 34., valamint Halasi út 36. számú épületeiben. 

Képtalálat a következőre: „családi csód”2015. november 25. napjától a Bács- Kiskun Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztályának keretein belül működő Családi Csődvédelmi Szolgálat új helyen, Kecskemét, Kőhíd utca 8. szám alatt várja kedves ügyfeleit. 

Képtalálat a következőre: „földalap”A Nemzeti Földalapkezelő Szervezet (a továbbiakban: NFA, Kiíró) a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény (a továbbiakban: Nfatv.) 18. § (1) bekezdés a) pontja, valamint a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól szóló 262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 29. § (1) bekezdése alapján nyilvános árverés keretében értékesíti a Magyar Állam tulajdonába és a Nemzeti Földalap vagyoni körébe tartozó, jelen hirdetmény elválaszthatatlan mellékletét képező táblázatban szereplő földrészleteket.

RÉSZLETEK

Tisztelt Lakosok!

Településünkön a közelmúltban az ivóvíz minőségének javulását célzó fejlesztések zajlottak. A projektet, annak volumene miatt, egy önkormányzati tásulás keretében vittük véghez. A beruházás sikeresen megvalósult, ennek eredményéről szeretnénk Önöket az alábbi sajtóközleményben tájékoztatni.

"Tiszta víz" beruházás

Tisztelettel, Huszta István polgármester

ÚJRA BURSA PÁLYÁZAT!!!

Beadási határidő 2015. november 9.

Tisztelt Felsőoktatásban Résztvevő Hallgatók!

Újra meghírdetésre került a - 2015/2016-os tanévre vonatkozóan - a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat. Ezt az ösztöndíjat a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok igényelhetik. Az alábbi linkeken megtalálják  a jelentkezéshez szükséges tudnivalókat és határidőket (letöltési problémák esetén a pályázati kiírások megtekinthetőek nyitvatartási időben az Önkormányzat hirdetőtábláján is).


Tisztelt Képviselő Asszony/Úr!

Értesítem, hogy az önkormányzati Képviselő-testület a következő ülését

2015.09.30-án (szerdán) 13:30 órai kezdettel

tartja a Balotaszállási Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó termében.

A képviselő-testületi ülésre ezennel tisztelettel meghívom.

 

Napirendi pontok letöltése...

Képtalálat a következőre: „családi csődvédelem”Tisztelt Lakosok!

A Bács-Kiskun Megyei  Kormányhivatal sajtóközleményt adott ki a Családi Csődvédelmi Szolgálat elindulásáról, amelynek elérhetőségeit és nyitva tartását az alábbi link alatt tekinthetik meg.

Csődvédelem...

Tisztelettel, Huszta István polgármester

Tisztelt Lakosság!
 
Az elmúlt időszakban az országban jelentős számban történtek gázelosztó vezetékek, gázcsatlakozó vezetékek és kiállások megsértésével, átvágásával kapcsolatos káresemények mind közterületen út és közműépítési, feltárási és javítási munkálatok során, mind magánterületen tereprendezési, illetve kertfenntartási munkálatok közben.


Balotaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felülvizsgálta Balotaszállás Község Helyi Esélyegyenlőségi Programját. Az Esélyegyenlőségi Program tartalmazza a település feladatellátásához kapcsolódó különböző területek esélyegyenlőségi szempontok szerinti vizsgálatát, illetve az ehhez kapcsolódó feltételrendszer áttekintését.

Képtalálat a következőre: „napelem”Balotaszállás Községi Önkormányzat 20.466.741 forint európai uniós vissza nem térítendő támogatást nyert a „Fotovoltaikus rendszerek kialakítása” címmel meghirdetett, KEOP-2014-4.10.0/N kódszámú pályázati kiíráson. A 21.283.803 Ft összköltségvetésű projekt keretében az önkormányzat fenntartásában működő három megvalósítási helyszínen napelemes rendszerek kerültek telepítésre.

RÉSZLETEK

Alkategóriák

Sunday the 29th. Custom text here. Hostgator coupons