Tisztelt Lakosok!

 

A Hámán Kató és a Ságvári E. utca névváltozása miatti ügyintézésről szóló tájékoztatónkat az alábbi linken tekinthetik meg:

 

Névváltozás...

 

Tisztelettel
Huszta István
Polgármester

Képtalálat a következőre: „ebzárlat legeltetési”Ebzárlatot és legeltetési tilalmat rendelt el a járási főállatorvos 2015.03.28.-2015.04.18. között a rókák veszettség elleni orális immunizálása kiszórása végett.


Tisztelt Képviselő Asszony/Úr!

Értesítem, hogy az önkormányzati Képviselő-testület a következő ülését

2015.03.25-én (szerdán) 13:30 órai kezdettel

tartja a Balotaszállási Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó termében.

A képviselő-testületi ülésre ezennel tisztelettel meghívom.

 

Napirendi pontok letöltése...


A növényi hulladékégetés tűzvédelmi szabályairól és a tűzgyújtási tilalomról

A növényi hulladék égetése belterületen és külterületen egyaránt csak egyéb jogszabályok (erdővédelmi, levegőtisztasági, környezetvédelmi, stb.) betartása és a szükséges engedélyek birtokában lehetséges!

Általános szabály Országos Tűzvédelmi Szabályzat (OTSZ) alapján, hogy a lábon álló növényzet, tarló, növény-termesztéssel összefüggésben és a belterületi ingatlanok használata során keletkezett hulladék szabadtéri égetése tilos.

    Részletes tűzvédelmi lakossági tájékoztató
    Szabadtéri tűz plakát
    A szabadtéri tűzgyújtás és tűzmegelőzés szabályaival foglalkozó jogszabályok
    Kérelem irányított égetés - külterület - MKI minta tájékoztatóval

Képtalálat a következőre: „vasárnapi nyitvatartás”
A törvény hatálya a kiskereskedelmi tevékenységre terjed ki, függetlenül attól, hogy ezen tevékenységet állandó jelleggel vagy esetenként, állandó vagy időszakonként változó helyszínen folytatják.

A törvény hatálya nem terjed ki – többek között -:
1. a gyógyszertárak nyitva tartására;
2. a közforgalmú vasúti és autóbusz pályaudvarok területén kialakított üzlet nyitva tartására azzal, hogy kétség esetén a jegyző - a pályaudvar üzemeltetőjével egyetértésben – határozza meg azt, hogy a pályaudvar területe meddig terjed;
3. az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvényben meghatározott egészségügyi intézmények (Kórház) területén történő kereskedelmi tevékenységre;
4. a piacon, továbbá helyi termelői piacon folytatott kereskedelmi tevékenységre;
5. az üzemanyagtöltő-állomások nyitva tartására;
6. a kereskedelmi jellegű turisztikai szolgáltatási tevékenységre;
7. a szálláshelyen végzett kereskedelmi tevékenységre;
8. a kereskedelmet kiszolgáló szolgáltató tevékenységre;
9. a vendéglátásra, valamint
10. a kulturális tevékenységet és a fürdő szolgáltatást kiszolgáló kereskedelmi tevékenységre.


Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy a 2015/2016-os nevelési évre az óvodás korú gyermekek jelentkezése a balotaszállási  napköziotthonos óvodába, a következő időpontokban történik:

2015. április 27-én (hétfőn) 8-15 óráig
2015. április 28-án (kedden) 8- 15 óráig
2015. április 29-én (szerdán) 8-15 óráig
2015. április 30-án (csütörtökön) 8-15 óráig

Ezeken a napokon kell beíratni azokat a gyermekeket, akik 2015. augusztus 31-ig betöltik legalább a 3. életévüket, és óvodai jogviszonnyal még nem rendelkeznek.
Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló óvodai nevelésben való részvételre kötelezett gyermekét kellő időben az óvodába nem íratja be, a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § a) pontja alapján szabálysértést követ el.

Lomtalanítás 2015. április 10.

Tisztelt Lakosok!

Kérjük, tekintsék meg az alábbi dokumentumban az FBH KFt. közleményét, amely a 2015. tavaszi lomtalanítással kapcsolatos tudnivalókat tartalmazza.

LOMTALANÍTÁS...

Tisztelettel, Huszta István polgármester

Tisztelt Lakosság!

A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások rendszere 2015. évben jelentős mértékben átalakul. Az átalakulás érinti a települési önkormányzatok által nyújtott ellátásokat is.

2015. március 1-től az előtte jegyzői hatáskörben lévő aktív korúak ellátásának megállapítása (foglalkoztatást helyettesítő támogatás és a rendszeres szociális segély helyébe lépő egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás) a járási hivatal hatáskörébe kerül, melyről a Kiskunhalasi Járási Hivatal külön közleményt adott ki.

2015. március 1-jétől a lakásfenntartási támogatás, méltányossági közgyógyellátás helyébe a települési támogatás lép, valamint új ellátási formák kerültek bevezetésre.

Részletes tájékoztató
Szociális rendelet

Kapcsolódó nyomtatványok a letöltések menüpontban!


Tisztelt Képviselő Asszony/Úr!

Értesítem, hogy az önkormányzati Képviselő-testület rendkívüli ülését

2015.02.25-én (szerdán) 13:30 órai kezdettel

tartja a Balotaszállási Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó termében.

A képviselő-testületi ülésre ezennel tisztelettel meghívom.

 

Napirendi pontok letöltése...


Tisztelt Képviselő Asszony/Úr!

Értesítem, hogy Balotaszállás Községi és Zsana Önkormányzata Képviselő-testületének következő együttes ülését

2015.02.16-án (hétfő) 15:00 órai kezdettel

tartja a Balotaszállási Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó termében.

A képviselő-testületi együttes ülésre ezennel tisztelettel meghívom.

 

Napirendi pontok letöltése...

Alkategóriák

Friday the 29th. Custom text here. Hostgator coupons